... a jejich používání v Evropské unii.

ÚvodPožadavky na složení doplňků stravy

Požadavky na složení doplňků stravy

Vyhláška č. 225/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanoví:

 • Vitaminy a minerální látky, které lze použít pro výrobu doplňků stravy (příloha č. 1)
 • Povolené formy vitaminů a minerálních látek (příloha č. 2)
 • Podmínky použití některých dalších látek v doplňcích stravy (příloha č. 3)

Doplňky stravy nesmí obsahovat:

 • rostliny, nebo jejich části, které jsou uvedeny v příloze č. 4 vyhlášky č. 225/2008 Sb.
 • dále nelze do doplňků stravy přidat jednotlivě nebo ve směsi:
  • omamné nebo psychotropní látky (zákon č. 167/1998 Sb.)
  • prekurzory kategorie 1 přílohy I Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekurzorech drog
  • další látky, u nichž byl prokázán toxický, genotoxický, teratogenní, halucinogenní, omamný či jiný nepříznivý účinek na lidský organismus

Při uvádění doplňků stravy je rovněž potřeba zvážit, zda doplněk stravy neobsahuje složky nového typu (tj. složky, které nebyly na území Evropských společenství používány k lidské spotřebě ve významné míře před 15. květnem 1997), které mohou být na trh uváděny pouze po schválení dle nařízení (ES) č. 258/997 o nových potravinách a nových složkách potravin.

Balení

Podnikatel, který uvádí potraviny do oběhu, je povinen používat jen takové obaly a obalové materiály, které:

 • chrání potravinu před znehodnocením a znemožňují záměnu nebo změnu obsahu bez otevření nebo změny obalu
 • odpovídají požadavkům na předměty a materiály přicházející do přímého styku s potravinami
 • senzoricky ani jiným způsobem neovlivní potravinu

Evropská unie...

bojovník proti zdravému rozumu

a ochránce businessu farmaceutických koncernů před přírodou.

Go to top