... a jejich používání v Evropské unii.

ÚvodZdravotní tvrzeníDoplňky stravy

Popis kategorie - Doplňky stravy

Mezi doplňky stravy a potraviny určené pro zvláštní výživu patří velmi široké spektrum výrobků. Legislativa rozlišuje dvě hlavní skupiny výrobků: doplňky stravy a skupinu dříve označovanou jako "potraviny určené pro zvláštní výživu", která je nyní dále rozdělena na potraviny určené pro kojence a malé děti, potraviny pro zvláštní lékařské účely a náhrady celodenní stravy pro regulaci hmotnosti. Každá z těchto skupin podléhá jiné regulaci ohledně zdravotních a výživových tvrzení.

Definice doplňku stravy

Dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy, článek 2, písmeno a): 

jsou "doplňky stravy" potraviny, jejichž účelem je doplňovat běžnou stravu a které jsou koncentrovanými zdroji živin nebo jiných látek s výživovým nebo fyziologickým účinkem, samostatně nebo v kombinaci, jsou uváděny na trh ve formě dávek, a to ve formě tobolek, pastilek, tablet, pilulek a v jiných podobných formách, dále ve formě sypké, jako kapalina v ampulích, v lahvičkách s kapátkem a v jiných podobných formách kapalných nebo sypkých výrobků určených k příjmu v malých odměřených množstvích;

Dříve spadaly doplňky stravy do režimu potravin pro zvláštní výživu. Od 15. února 2004 však již tvoří samostatnou kategorii potravin, která je upravena vyhláškou č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin, ve znění pozdějších předpisů.

Jak je uvedeno výše, doplňky stravy jsou potraviny, nikoliv léčiva, a vztahují se tedy na ně příslušná ustanovení potravinového práva. V praxi to znamená, že subjekt, který vyrábí, dováží nebo uvádí doplněk stravy do oběhu (a to jakoukoliv formou – např. zásilkový prodej, internetový obchod apod.), je považován za provozovatele potravinářského podniku, se všemi vyplývajícími důsledky.

Oznamovací povinnost pro doplňky stravy

Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí doplněk stravy na trh, zašle oznámení o uvedení doplňku stravy Ministerstvu zdravotnictví formou předložení označení výrobku v českém jazyce, a to buď písemně anebo elektronickou formou na adresu:

Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor ochrany veřejného zdraví
Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2

elektronická adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

K usnadnění splnění informační povinnosti se doporučuje vyplnit formulář, který obsahuje seznam údajů vyžadovaných Ministerstvem zdravotnictví (ke stažení zde). Kopie oznámení se zasílá na adresu:

Ministerstvo zemědělství, odbor potravinářské výroby a legislativy,
Těšnov 17, 110 05 Praha 1.

Notifikační povinnost pro doplňky stravy

Uvádění doplňků stravy do oběhu v ČR podléhá notifikační povinnosti (§ 3d odst. 1 zákona č. 110/1997 o potravinách) – tj. provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh doplněk stravy, je povinen před prvním uvedením takové potraviny na trh oznámit Ministerstvu zemědělství v listinné podobě nebo v elektronické podobě dálkovým přenosem dat její uvedení formou zaslání českého textu označení, včetně povinných informací o potravinách, který bude uveden na obale nebo etiketě potraviny. Tuto informační povinnost je možné splnit zasláním textu označení výrobku včetně povinných informací o potravině, které budou uvedeny na obale potraviny v českém jazyce, a to buď v listinné podobě, nebo v elektronické podobě:

Písemně:
Ministerstvo zemědělství, odbor potravinářské výroby a legislativy, Těšnov 17, 117 05 Praha 1. Uvede se poznámka: notifikace – doplněk stravy

Elektronicky:
elektronická adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., ID DS: yphaax
Maximální velikost datové zprávy: 10 MB
Uvede se poznámka: notifikace – doplněk stravy
Bližší informace najdete na webových stránkách MZe v sekci „Doplňky stravy“ viz:
http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/doplnky-stravy/doplnky-stravy-pravidla-pro-uvadeni-na.html 

 

Evropská unie...

bojovník proti zdravému rozumu

a ochránce businessu farmaceutických koncernů před přírodou.

Go to top